2019-09-20 00:00:00 - Ewelina Trościńska
III DZIEŃ OTWARTY DDS+

W piątek 20 września 2019 roku Dzienny Dom Senior+ w Wiekowie po raz kolejny "otworzył" swoje drzwi dla zaproszonych gości, rodzin seniorów oraz przyjaciół placówki.

Dzienny Dom” Senior+” w Wiekowie jest placówką wsparcia dziennego dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia z terenu wiejskiej gminy Darłowo. Placówka zapewnia 24 miejsca, funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Podopieczni są dowożeni do placówki na koszt gminy, korzystają z różnych form stałego wsparcia oraz posiłków.

Przedmiotem działania Domu jest między innymi: przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych i niepełnosprawnych, ograniczenie skutków niepełnosprawności fizycznej, zapewnienie opieki i pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie, aktywizowanie osób starszych do dalszego podejmowania wysiłku w codziennym życiu oraz koordynowanie aktywności w zależności od kondycji psychofizycznej, organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi osób starszych poprzez popularyzację interesujących ich zagadnień, tworzenie warunków sprzyjających samorealizacji oraz wykorzystania wiedzy i umiejętności osób starszych, wzmacnianie poczucia własnej wartości osób starszych, utrzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej osób starszych.

Placówka jest dofinansowana ze środków pochodzących z Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

 

senior.gov.pl

Dzienny Dom "Senior+" w Wiekowie

Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo
tel. +48 663 089 111     ePUAP: /seniorplus/domyslna   e-mail: senior.plus@ugdarlowo.pl
Administratorem danych osobowych jest Dzienny Dom "Senior+" , Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@senior-plus.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

Projekt i wykonanie: Maciej Rudnikowski